صفحه نخست » اخبار » حوضچه کنتور با ارتفاع 30 سانت
Enter Title
 
 
 
حوضچه کنتور با ارتفاع 30 سانت با قابلیت 3 انشعاب
 
 
محصول جدید شرکت پاتیل مشهدنوآور حوضچه 30 سانتی می باشد که دارای مزایای زیر است :
 
 
1)      وجود کفی 20 سانتی که هنگام برداشتن بدنه 10 سانتی برای قرائت و تعمیرات مانع از ورود خاک به داخل متعلقات کنتور می گردد.
2)      سرعت بالا در رفع اتفاقات به دلیل تخریب کمتر و جلوگیری از هدر رفت آب
3)      مقاومت بالا در برابر عبور وسایل نقلیه