صفحه نخست » محصولات » بخش آب » حوضچه کنتور » ارتفاع 30 سانتی
حوضچه 30 سانتی

حوضچه با ارتفاع 30 سانتی متر درب چدن و پلیمر

 

حوضچه 30 سانتی به دوصورت ارائه می شود

 

حوضچه سنگین 30 سانتی

 

 

حوضچه سبک 30 سانتی